RAPORT Z WERYFIKACJI EFEKTYWNOCI

DRUGIEJ EDYCJI

PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI

CZERWIEC, 2012

Raport szczegowy - Kardamon

Badanie mystery shopping w restauracji Kardamon zrealizowane zostao 9 czerwca 2012 r. w godzinach 14:00 - 15:00.

W obserwacji wykorzystano kwestionariusz: Restauracje/Puby/Kawiarnie.

Ocena uczestnika drugiej edycji Programu Miejsce Inspiracji przedstawia si nastpujco:

Punktacja restauracji Kardamon w poszczeglnych kategoriach (wyraona w procentach)

Restauracja Kardamon oceniona zostaa najlepiej ze wszystkich uczestnikw drugiej edycji

Programu Miejsce Inspiracji podczas niniejszego badania mystery shopping.

W oglnej ocenie restauracja otrzymaa 71 punktw na 82 moliwe do zdobycia (87 %), co jest

wynikiem o 7 punktw procentowych wyszym w porwnaniu do poprzedniego badania.

W Ocenie elementw formalnych Kardamon uzyska 12 punktw na 14 moliwych do zdobycia

dlatego te osignity przez restauracj wynik naley do przedziau rezultatw bardzo wysokich.

Powodem braku maksymalnego wyniku jest jedynie brak podwietlonego kasetonu, co ma zwizek z

por wizyty ankietera. Wszelkie inne elementy oceniane w kategorii ocena elementw formalnych

s na najwyszym poziomie. Rwnie oglna estetyka podmiotu zostaa oceniona maksymalna

liczb punktw.

Bardzo dobrze ankieter oceni pracownika, ktry by odpowiedzialny za obsug tego dnia.

Najwiksz jednak rnic w porwnaniu do innych podmiotw obserwuje si przy najtrudniejszej

kategorii - Ocena elementw merytorycznych. Pracownik lokalu w odrnieniu od osb pracujcych w

pozostaych podmiotach wymieni oraz opowiedzia o najwaniejszych atrakcjach turystycznych i

wydarzeniach kulturalnych w miecie. Pracownik restauracji Kardamon rwnie jako jedyny wymieni

wydarzenie historyczne zwizane z Lublinem.

Naturaln kolej rzeczy jest bardzo wysoka ocena w oglnym wraeniu po wizycie.

Ankieter uzasadni swoj ocen nastpujcymi sowami:

wietne miejsce, miy klimat, adne wntrze, pyszne jedzenie, to wszystko w jednym eleganckim miejscu;